Katapulta.ro este proprietatea SC CODE WORKS SRL.

SC CODE WORKS SRL respecta confidentialitatea datelor clientilor si se angajeaza sa nu transmita datele personale ale clientilor sau utilizatorilor catre terti (persoane fizice sau juridice), sa nu le comercializeze, sa nu le ofere gratuit, sa nu se angajeze in schimburi de date cu terti sau alti utilizatori ai site-ului katapulta.ro. Datele personale ale clientilor si utilizatorilor vor fi utilizate doar pentru realizarea scopului in care au fost introduse (ex. efectuarea comenzii, gestionarea magazinului), pentru informari comerciale cu privire la serviciile katapulta.ro si la magazinele clientilor cat si in scopuri statistice necesare katapulta.ro.

Nota de informare privind protectia datelor personale:

Potrivit Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, SC CODE WORKS SRL are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care clientii sau utilizatorii le furnizeaza.

Prin acceptarea termenilor si conditiilor prevazute in prezenta sectiune, utilizatorii si clientii katapulta.ro sau SC CODE WORKS SRL isi dau acordul in mod expres si neechivoc prentru orice prelucrare a oricarei date cu caracter personal furnizate, prelucrare circumscrisa scopului declarat mai sus.

Prin acceptarea termenilor si conditiilor prevazute in prezenta sectiune, utilizatorii si clientii katapulta.ro sau SC CODE WORKS SRL sunt informati:

Pentru confidentialitatea si securitatea datelor utilizatorilor si clientilor katapulta.ro sau SC CODE WORKS SRL, inregistrarea si autentificarea se fac pe baza de parola. Orice informatie care este trimisa prin intermediul formularelor de contact va fi folosita tinand cont de dreptul la confidentialitate.

Orice modificare a regulilor de confidentialitate va fi publicata la adresa web http://www.katapulta.ro/ro/privacy.

SC CODE WORKS SRL este inregistrata in registrul Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu numarul 25839, din data 05 septembrie 2012 si prelucram urmatoarele date: nume si prenume, adresa domiciliu/resedinta, email, telefon/fax, date bancare, date de geolocalizare si adresa de ip.